Aftalegrundlag

 

Hvad angår teknisk rådgivning og bistand er aftalegrundlaget ABR89

"Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand".

 

Arkitekt- og ingeniørydelser, omhandlende projektering, er i henhold til:

PARS Ydelsesbeskrivelse - Byggeri og planlægning 2012.

 

 

Forsikring

Vi er forsikret med den bedste ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Topdanmark, som dækker civilretligt erstatningsansvar for rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed.

 

Professionel ansvarsforsikring for arkitekt- og ingeniørvirksomhed

DKK 12.500.000 pr. forsikringsår for personskade.

DKK 2.500.000 pr. forsikringsår for ting- og/eller formuetab.

 

 

Erhvervsansvarsforsikring - Arkitektvirksomhed og opførelse af bygninger

DKK 10.000.000 pr. forsikringsår for person- og/eller tingskade.

 

 

Bygkontrol ApS

Abildvej 1, 1.th

5700 Svendborg

CVR 36698667

 

Bygkontrol ApS Copyright @ All Rights Reserved

Info@bygkontrol.dk

telefon: +45 53 60 97 95