Eksisterende og mindre byggeri

Denne pakke er rettet til dem som ønsker at bygge til, ombygge og renovere. Pakken kan ligeledes bruges til at realisere mindre byggeri, såsom kolonihavehuse og annekser.

 

Med denne pakke får du overblik over byggeriet, samt visualisering og realisering.

 

Vi har digitaliseret og samlet mange ydelser under ét, for at effektivisere og overskueliggøre processen, samt reducere omkostningerne forbundet med traditionel rådgivning. I denne overgang har vi haft stor fokus på at bibeholde den høje kvalitet.

Det kalder vi at få mere for mindre.

Pakketilbud - Miniarch

Afklarende møde

Behovgennemgang

 

Vi gennemgår behovene og laver en idéskitse, samt drøfter de økonomiske og tidsmæssige forhold for realiseringen af projektet.

Intro

Den første visualisering

Skitseforslag og idéoplæg

 

Arkitekten gennemgår materialet fra det afklarende møde og begynder at skitsere de første tegninger. Gennem vores online værktøj, vil du løbende blive orienteret med forslag til boligens indretningen, således du er med under hele idéprocessen.

7.000,-

140,- pr. m2

Projektet i detaljen

Godkendelser og beskrivelsesmateriale

 

Bygningskonstruktøren detaljerer skitseforslaget, så det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse og håndværkertegninger.

11.750,-

235,- pr. m2

Entreprenørvalg og byggeproces

Tilbudsgennemgang og kvalitetssikring

 

Vi gennemgår entreprenørernes tilbud og vælger sammen det økonomisk mest fordelagtige. Herefter forestår vi løbende kvalitetssikring og sikrer at entreprenøren leverer det aftalte.

8.500,-

170,- pr. m2

Ovenstående er vejledende startpriser inkl. moms for projektering af tilbygning, ombygning og renovering fra 50 kvm. Kontakt os for at få et specialrettet tilbud på dit projekt. Uddybende beskrivelse af indholdet i pakken, kan findes under pakkeløsninger til boligbyggeri.

Bygkontrol ApS

Abildvej 1, 1.th

5700 Svendborg

CVR 36698667

 

Bygkontrol ApS Copyright @ All Rights Reserved

Info@bygkontrol.dk

telefon: +45 53 60 97 95