Pakkeløsninger

Vi har sammensat enkle pakkeløsninger, som passer til alle typer boligprojekter. Uanset hvilken pakkeløsning du vælger, får du et gennemarbejdet projekt og grundlaget for et vellykket byggeri.

Ydelser & pakkeløsninger

Behovgennemgang

x

x

x

Idéoplæg & skitsering

1 uge

2 uger

Efter behov

- Projekttilknyttet byggerådgiver

x

x

x

- Onlineværktøj til idéudveksling, projektgennemsigtighed & fremgang

x

x

Udvidet

- Modulkoncept projektering med PUR-skum

x

x

x

- Projektering med ler som hovedkomponent

Tillæg

x

x

- Tiny House koncept

-

-

Tilvalg*

- Krav til bæredygtighed (Social, økonomisk & miljømæssig)

Tillæg

Tillæg

Tilvalg*

- Krav til Cradle 2 Cracle design

Tillæg

Tillæg

Tilvalg*

- Simulering af vind og sol

Tillæg

Tillæg

Tilvalg*

Digital projektmappe

(x)

x

x

- Beskrivelse af projekt og arkitektur

(x)

x

x

- Fotorealistiske renderinger

1

3

5+

- Ændringer til endeligt skitseforslag

Tillæg

1

2

Myndighedsbehandling**

(x)

x

x

Bygge- & håndværkertegninger

(x)

x

x

- Situationsplan

x

x

Udvidet

- Plantegninger

x

x

Udvidet

- Snittegninger

x

x

Udvidet

- Facadetegninger

x

x

Udvidet

- Detailtegninger

(x)

x

Udvidet

- Statiske beregninger

x

x

x

- Afløbsinstallationer

Tillæg

x

x

- Ventilation

Tillæg

x

x

Indhentning af byggetilbud

x

x

x

- Materialevalg og -lister

(x)

x

x

- Udbudsdokumenter

(x)

x

x

- Faglig anbefaling på baggrund af gennemgang af tilbud og betingelser

x

x

x

Byggetilsyn

x

x

x

Byggeledelse

-

x

x

- Økonomisk styring

-

x

x

- Tidsplanlægning

-

x

x

- Byggefaglig rådgivning

-

x

x

- Digital kvalitetssikring

-

Tillæg

x

Grøn byggeplads - krav til reduceret byggeaffald & miljøpåvirkning

-

Tillæg

Tilvalg*

(x) I det omfang at det skønnes nødvendigt, i betragtning til byggeriets kompleksitet

 

*Disse ydelser kan tilvælges som krav til projektering eller byggeledelse, for en mindre honorarforøgelse.

 

**Der kan forekomme afgifter på myndighedsbehandlingen afhængigt af kommunens byggesagspolitik, disse afgifter betales særskilt fra arkitekthonoraret.

 

Overstående skema er for at give overblik over ydelser og muligheder. Den endelige rådgivningskontrakt er i henhold til standarden for arkitekt og ingeniørrådgivningsydelser med eventuelle tillæg - PARS ydelsesbeskrivelse 2012.

 

Der vil løbende blive opdateret uddybende beskrivelser til de enkelte ydelser

- kontakt os for at få en uforpligtende snak om dit byggeprojekt.

 

 

 

Bygkontrol ApS

Abildvej 1, 1.th

5700 Svendborg

CVR 36698667

 

Bygkontrol ApS Copyright @ All Rights Reserved

Info@bygkontrol.dk

telefon: +45 53 60 97 95