Pakketilbud - Premium

Nybyggeri til de kvalitetsbevidste

Denne pakke har mange forskellige kontraster og er rettet til dem, som ønsker at bygge noget ekstraordinært. Hvad enten man hælder til det bæredygtige eller en speciel stil, så kan man med denne pakke få lige det man ønsker sig.

 

Vi har i denne pakke et særligt fokus på, at du har mulighed for at følge designet af dit nye hjem, undervejs. Vi adskiller os fra andre arkitekter, ved at tilbyde dig et digitalt indblik i selve designprocessen. En proces som på de fleste tegnestuer er lukket og forbeholdt arkitekterne. Vi mener at du skal have mulighed for at være med hele vejen. På den måde kan du i en tidlig fase, ved hjælp vores visualiseringer, leve dig ind i hvordan dit nye hjem kommer til føles og se ud.

 

Din personlige rådgiver vil sørge for at besvare de spørgsmål som kan opstå undervejs, samt imødekomme dine ønsker, med kreative indspark.

Afklarende møde

Behovgennemgang

 

Vi gennemgår behovene og laver en idéskitse, samt drøfter de økonomiske og tidsmæssige forhold for realiseringen af projektet.

Intro

Den første visualisering

Skitseforslag og idéoplæg

 

Arkitekten gennemgår materialet fra det afklarende møde og begynder at skitsere de første tegninger. Gennem vores online værktøj, vil du løbende blive orienteret med forslag til boligens indretningen, sådan at du er med under hele idéprocessen.

25.000,-

250,- pr. m2

Projektet godkendes

Tegninger & godkendelser

 

Bygningskonstruktøren detaljerer skitseforslaget, så det kan danne grundlag for myndighedsbehandlingen og den videre projektering.

40.000,-

400,- pr. m2

Projektet i detaljen

Detaljer & beskrivelsesmateriale

 

Projektet er godkendt og skal nu beregnes og oversættes til arbejdstegninger, til håndværkere og andre fagfolk.

Dette materiale danner samtidigt grundlag for indhentning af pris.

43.000,-

430,- pr. m2

 

Entreprenørvalg

Udbud og tilbudsgennemgang

 

Vi byder entreprenører ind til at afgive tilbud på baggrund af det fremsendte tegningsmateriale. Herefter gennemgår vi entreprenørenes tilbud og vælger sammen det økonomisk mest fordelagtige.

15.000,-

150,- pr. m2

 

Byggeledelse

Opførelse af byggeriet og aflevering

 

Vi sørger for styringen af byggeriet og at aftalt kvalitet, pris og tid bliver overholdt. Du får nøglerne til huset og kan begynde at indrette dig i dit nye hjem.

Forudsætter byggeri af maks. 12 ugers varighed

60.000,-

600,- pr. m2

Ovenstående er vejledende startpriser inkl. moms for projektering af nybygning fra 100 kvm. Kontakt os for at få et specialrettet tilbud på dit projekt. Uddybende beskrivelse af indholdet i pakken, kan findes under pakkeløsninger til boligbyggeri.

Bygkontrol ApS

Abildvej 1, 1.th

5700 Svendborg

CVR 36698667

 

Bygkontrol ApS Copyright @ All Rights Reserved

Info@bygkontrol.dk

telefon: +45 53 60 97 95