Bygkontrol tilbyder gratis rådgivning i forbindelse med at tilføje vores uvildige kvalitetssikringydelser i projekterings- og udførelseskontrakter.

 

Kvaltetssikringsydelser som, blandt andet, sikre at lovgivningen bliver overholdt, når man eksempelvis er offentlig bygherre.

Direktøren for Bygherreforeningen, Henrik L. Bang siger: "Problemet er, at det koster entreprenørerne mindre at aflevere et fejlfyldt byggeri til tiden end at aflevere et fejlfrit byggeri for sent."

Vision

Hos Bygkontrol er vores vision at nedbringe mængden af fejl og mangler, samt de økonomiske følger som mangelfuld kvalitetssikring kan medføre. Måden vi mener det skal gøres, er ved at have ekstern kvalitetssikring. På den måde sikres dine interesser, i langt højere grad.

 

 

Vi tilbyder kvalitetssikring i udførelsesfasen, samt kollisionskontrol i projekteringen.

Jesper sørger for at kvalitetssikringen bliver udført i overenstemmelse med aftalen.

Begrebet kvalitetssikring dækker over rådgiveres og entreprenørers forpligtigelser i, at dokumentere og sikre et byggeprojekt mod fejl, svigt og mangler. Ofte er kvalitetssikring en mappe med skabeloner, der ikke passer til det individuelle byggeprojekt og de bliver sjældent taget i betragtning.

Kvalitetssikring gavner alle

Få mere byggeri for mindre

Selvom det er en kendsgerning, at der alene i det statsfinansierede danske byggeri bliver begået fejl for ca. 6 milliarder kroner hvert år, får de projekterende og udførende sjældent afsat nok timer af, til kvalitetssikring.

 

 

Vi anbefaler derfor eksterne kvalitetssikringskoordinatorer. Særligt når tildelingskriteriet på projektet, er laveste pris.

Bygkontrol ApS

Abildvej 1, 1.th

5700 Svendborg

CVR 36698667

 

Bygkontrol ApS Copyright @ All Rights Reserved

Info@bygkontrol.dk

telefon: +45 53 60 97 95